Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

NHA KHOA PHAN DŨNG (Cơ sở 1)
Địa chỉ: 148 Hải Phòng  - Q.Hải Châu - Tp.Đà Nẵng.
Hotline: 0932455927( Cô Vân) / 0905 117 928 (BS Phan Dũng)
ĐT: 0511 3827 729
Email: phandung62@gmail.com   |   Website: www.nhakhoaphandung.com
NHA KHOA VIỆT MỸ (Cơ sở 2)

Địa chỉ: 312 Trưng Nữ Vương  - Q.Hải Châu - Tp.Đà Nẵng.
Hotline: 0932455927( Cô Vân) / 0905 117 928 (BS Phan Dũng)
ĐT: 0511 3707 984

nha khoa da nang

nha khoa tham my da nang

nha khoa chat luong cao da nang